Έργο : Φωτοβολταϊκός Σταθμός Επι Στέγης.

Ισχύς : 9,84 Κw.

Τοποθεσία : Ξηροκάμπι Λακωνίας.

Panels : Sanyo 240 Wp.

Inverter : Kostal Piko 10,1.

Βιβλιοθήκη εικόνων

Έργο : Φωτοβολταϊκός Σταθμός Επι Στέγης.

Ισχύς : 10,0 Κw.

Τοποθεσία : Παλαιοπαναγία Λακωνίας.

Panels : Renesola Virtus 250 Wp.

Inverter : Kostal Piko 10,1.

Βιβλιοθήκη εικόνων

Έργο : Φωτοβολταϊκός Σταθμός Επι Δώματος.

Ισχύς : 9,84 Κw.

Τοποθεσία : Σπάρτη Λακωνίας.

Panels : Conergy Power Plus 240 Wp.

Inverter : Solar Edge 10 k & Power Boxes

Βιβλιοθήκη εικόνων

Έργο : Φωτοβολταϊκός Σταθμός Επι Στέγης.

Ισχύς : 9,83 Κw.

Τοποθεσία : Συκιά Λακωνίας.

Panels : Solyndra SL 001 - 182 Wp.

Inverter : Kostal Piko 10,1

Βιβλιοθήκη εικόνων

Έργο : Φωτοβολταϊκός Σταθμός Επι Δώματος.

Ισχύς : 8,3 Κw.

Τοποθεσία : Bαρυκά Λακωνίας.

Panels : Solyndra SL 001 - 173 Wp.

Inverter : Kostal Piko 8,3

Βιβλιοθήκη εικόνων

Έργο : Φωτοβολταϊκός Σταθμός Επι Δώματος.

Ισχύς : 9,54 Κw.

Τοποθεσία : Ξηροκάμπι Λακωνίας.

Panels : Yingli Panda 265 Wp.

Inverter : Kostal Piko 10,1

Βιβλιοθήκη εικόνων

Έργο : Φωτοβολταϊκός Σταθμός Επι Δώματος.

Ισχύς : 8,1 Κw.

Τοποθεσία : Σπάρτη Λακωνίας.

Panels : Solyndra SL 001 - 173 Wp.

Inverter : Kostal Piko 8,3

Βιβλιοθήκη εικόνων

Έργο : Φωτοβολταϊκός Σταθμός Επι Δώματος.

Ισχύς : 9,83 Κw.

Τοποθεσία : Ξηροκάμπι Λακωνίας.

Panels : Solyndra SL 001 - 182 Wp.

Inverter : Danfoss TLX 10k

Βιβλιοθήκη εικόνων

Έργο : Φωτοβολταϊκός Σταθμός Επι Δώματος.

Ισχύς : 9,83 Κw.

Τοποθεσία : Ξηροκάμπι Λακωνίας.

Panels : Solyndra SL 001 - 182 Wp.

Inverter : Danfoss TLX 10k

Βιβλιοθήκη εικόνων

Έργο : Φωτοβολταϊκός Σταθμός Επι Δώματος.

Ισχύς : 9,83 Κw.

Τοποθεσία : Κροκεές Λακωνίας.

Panels : Solyndra SL 001 - 182 Wp.

Inverter : Danfoss TLX 10k

Βιβλιοθήκη εικόνων

Έργο : Φωτοβολταϊκός Σταθμός Επι Δώματος.

Ισχύς : 9,83 Κw.

Τοποθεσία : Σπάρτη Λακωνίας.

Panels : Solyndra SL 001 - 182 Wp.

Inverter : Danfoss TLX 10k

Βιβλιοθήκη εικόνων