Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου δαπανάται σε κλειστούς χώρους, όπως χώρους εργασίας, ψυχαγωγίας ή και κατοικίας. Στου χώρους αυτούς υπάρχει ανάγκη για εξασφάλιση ενός  άνετου  και της υγιεινού περιβάλλοντος.  Παράμετροι όπως η θερμοκρασία, η καθαρότητα του αέρα, η σωστή κίνηση του αέρα εντός του χώρου καθώς και η στάθμη του θορύβου είναι αυτοί που εξασφαλίζουν την άνεση και την υγιεινή.

 

 

 


 
 

 

 

 Ο σωστός κλιματισμός και εξαερισμός ενός χώρου δημιουργεί συνθήκες άνετης και ευχάριστης παραμονής  ή και εργασίας.

 

Στην Έργον Ενεργειακή  μελετούμε και εφαρμόζουμε συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού με σκοπό τη κάλυψη των παραπάνω αναγκών είτε με συστήματα κλιματισμού ανέσεως (μικρές κλιματιστικές μονάδες οικιακής χρήσης) είτε σε θέματα επαγγελματικού κλιματισμού μεγάλων κτηρίων και βιομηχανικών μονάδων.