Μέσα από μια μεγάλη γκάμα φωτοβολταϊκών πλαισίων και μετατροπέων (inverters) προτείνουμε, σχεδιάζουμε και εγκαθιστούμε  συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, συνδυάζοντας τη ποιότητα και την οικονομία με σκοπό τη μεγαλύτερη παραγωγή και συνεπώς τη μεγιστοποίηση  της απόδοσης της επένδυσή σας. Λύσεις υπάρχουν επίσης και για αυτόνομες εγκαταστάσεις, ειδικά σε περιπτώσεις που είναι αδύνατη η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΔΔΗΕ.