Ως διασυνδεδεμένο συστήματα χαρακτηρίζεται  το σύστημα το οποίο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο ηλεκτρισμού.  Ο ιδιοκτήτης του συστήματος στην ουσία είναι παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας και πουλάει το ρεύμα που παράγει στη Δ.Ε.Η. Το ρεύμα το οποίο παράγεται,  διοχετεύεται στο δίκτυο  και ύστερα από συμφωνία που έχει προηγηθεί μεταξύ του  παραγωγού και της  Δ.Ε.Η.  ο παραγωγός λαμβάνει το ποσό που αντιστοιχεί στη παραγόμενη ενέργεια  του συστήματος,  αφού γίνει ο συμψηφισμός  με τη καταναλισκόμενη ενέργεια  που χρησιμοποιήθηκε  για τις ανάγκες του οικήματος στο οποίο έχει εγκατασταθεί  το φωτοβολταϊκο σύστημα.

Πρόκειται για μια επένδυση με σχετικά γρήγορη απόσβεση, καθώς τα κέρδη είναι αφορολόγητα  και  εντάσσεται στο ιδικό πρόγραμμα «ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δώματα και στέγες κτιρίων ισχύος έως 10 Kw»,  διάρκειας 25 ετών και αφορά κατοικίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μηχανικοί της Έργον Ενεργειακής αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν και να υλοποιούν  συστήματα με σκοπό το μέγιστο κέρδος  και το μικρότερο κόστος της επένδυσης.  Ταυτόχρονα αναλαμβάνουμε:

 

  • ·         Την αυτοψία του χώρου

 

  • ·         Την έκδοση προσφοράς / μελέτης

 

  • ·         Όλες τις διαδικασίες έκδοσης αδείας  εγκατάστασης  ή/και την έκδοση δανείου τραπέζης

 

  • ·         Τη προμήθεια όλων των υλικών εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σας

 

  • ·         Τη μεταφορά / ανύψωση των υλικών στο χώρο της εγκατάστασης

 

  • ·         Την εγκατάσταση του συστήματος

 

  • ·         Το τυπικό έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος μετά τη σύνδεσή του με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.